Rozhovor medzi janko1 a aventador

1 Sprvy host

  1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thnh lập cng ty trọn gi tư vấn luật dịch vụ kế ton gi rẻ trung tm kế ton giống với bản chất của ngươi cho lắm!
    Đoạn Vn nghe xong, đạp mạnh một pht vo lưng Tiểu Phi Hiệp, lm cho Thần cấp Tiểu Phi Hiệp trầm xuống vi thước mới trụ vững thn hnh.
    - Lo Đại, thi thi, ở đy cao tới mấy ngn thước đ, rơi xuống cho d khng chết, cũng phải trọng thương tới mười ngy nửa thng đ! Ngươi quả l qu độc c hơn cả con t gic! - Tiểu Phi Hiệp ni c cht bất mn.
    Đoạn Vn bĩu mi, ngữ kh rất kỳ qui:
    - Biết lợi hại chưa hả? Ai ni ta chỉ nhn vo chỗ tốt đẹp điều lợi lộc, ngươi ni coi, tại sao ta chỉ coi trọng chỗ tốt mới lm chuyện tốt? Thiệt l, ni năng lung
Zobrazujem sprvy od uvateľov 1 a 1 z 1