Fórum :: Travian.sk Pravidlá

§1 Všeobecné ustanovenia

§1.1 Registráciou na fórum si vyjadril súhlas s týmito pravidlami.

§1.2 Členstvo na týchto stránkach je bezplatné a je považované za privilégium, v žiadnom prípade nie za právo. Z tohto dôvodu je povolené vlastniť len jeden používateľský profil.

§1.4 Pri porušení pravidiel môže byť používateľ vylúčený z tohto fóra, a to bez udania dôvodu. V prípade hrubého porušenia pravidiel fóra či zákonov Slovenskej republiky, môže byť používateľovi zrušený aj herný účet.

§1.5 Každý používateľ je osobne zodpovedný za každý príspevok na tomto fóre pochádzajúci z jeho používateľského profilu. Pri porušení pravidiel bude Váš príspevok bez upozornenia upravený, presunutý alebo odstránený. Prispievanie v témach porušujúcich Pravidla fóra je automaticky považované za Spam.

§1.6 Témy je nutné zakladať v správnych sekciách tak, aby názov vyjadroval obsah témy a tie čo najlepšie korešpondovali s obsahom sekcie. Nie je dovolené vkladanie rovnakej témy do viacerých sekcií. Nesprávne založená alebo duplicitná téma bude odstránená alebo presunutá.

§1.7 Používateľ sa nesmie vydávať ani napodobňovať správanie členov Travian Teamu. Profily s menami alebo avatarmi napodobňujúcimi členov Travian Teamu budú bez upozornenia zmazané. Takisto je zakázané napodobňovať identitu iných používateľov fóra.

§1.8 Je zakázané upozorňovať na porušovanie pravidiel fóra inak, ako formou nahlásenia príspevku.

§2 Zakázaný obsah

§2.1 Obmedzenia v tejto sekcii sú platné pre všetok používateľský obsah na fóre vrátane prihlasovacieho mena, príspevkov, podpisov, albumov a súkromných správ.

§2.2 Uvedené správanie nie je povolené a môže znamenať okamžité zmazanie príspevku fóra a v odôvodnených prípadoch zablokovanie používateľského profilu:

 • používanie urážlivého, hanobiaceho, sexistického, racistického alebo vulgárneho vyjadrovania sa;
 • hanobenie náboženstva, rasy, národa, pohlavia, vekovej skupiny alebo sexuálnej orientacie;
 • vyhrážanie sa inému požívateľovi zásahom do reálneho života;
 • odkazovanie sa na politiku reálneho sveta;
 • umiestňovanie reklamy a odkazov na servery či produkty nesúvisiace so servermi Travian, či iné zneužívanie možností fóra k reklamnej či zárobkovej činnosti. Toto sa vzťahuje aj na ref-odkazy na serevry Travianu;
 • riešenie výmeny alebo prenechania herného účtu tretej osobe;
 • publikovanie príspevkov či tém, ktoré pojednávajú o nelegálnych činnostiach, prípadne k nelegálnym činnostiam navádzajú;
 • navádzanie používateľov fóra na porušovanie Pravidiel hry;
 • zverejňovanie obsahu súkromých správ a necenzurovaných reportov bez predchádzajúceho súhlasu druhej strany;
 • zverejňovanie osobných informácií o iných používateľoch fóra; Za osobné informácie sa považuje okrem iného reálne meno a priezvisko, poštová adresa, telefónne čislo či iné kontakty, ale aj meno herného účtu, súradnice v hre, množstvo a stav dedín či veľkosť armády;
 • zverejňovanie komunikácie s členmi Travian Teamu;
 • diskutovanie o porušeniach Pravidiel hry a trestoch udelených Multihunterom;

§2.3 Používateľ fóra je povinný svoj príspevok formulovať a napísať zrozumiteľne (v jazyku Slovensko alebo Českom, poprípade inom jazyku v sekciách na to vyhradených) a v rámci možností i gramaticky správne.

§2.4 Na celom fóre platí Autorský zákon Spolkovej republiky Nemecko.

§3 Pravidlá pre tvorbu podpisov

 • podpis nesmie obsahovať komerčné oznamy alebo obsah chápaný ako reklama na komerčný produkt;
 • podpis nesmie obsahovať erotické, urážlivé a inak eticky neprístupné témy;
 • dodržujte veľkosť podpisu v ekvivalente, maximálne 3 – 5 riadky šírky maximálne 60 znakov;
 • v prípade vloženia obrázku, ktorý nesmie presahovať 500 x 80 pix a 200 kB, je povolené pridať maximálne 2 riadky textu;
 • moderátor má právo podľa vlastného uváženia nevhodný podpis bez upozornenia odstrániť, prípadne používateľa napomenúť alebo potrestať;

§4 Záverečné ustanovenia

§4.1 Pri porušení niektorého z pravidiel bude nick a IP adresa daného používateľa zablokovaný a príspevky porušujúce pravidlá budú zmazané. Porušenie pravidiel fóra môže by riešené aj postihom, zablokovaním alebo zmazaním herného účtu.

§4.2 Majiteľ, autor a prevádzkovateľ tejto stránky nezodpovedá za obsah iných, než vlastných príspevkov.

§4.3 Prevádzkovateľ fóra si vyhradzuje právo odstrániť, upraviť, presunúť alebo uzamknúť ľubovoľné témy alebo príspevky porušujúci pravidlá.

§4.4 Do súťaží organizovaných Travian Teamom je potrebné sa registrovať príslušnému moderátorovi.

§4.5 Za súčasť pravidiel sú považované i doplnky umiestnené v jednotlivých sekciách a označené ako: „Pravidlá pre túto sekciu/fórum“ - tieto majú všeobecnú platnosť, ak v nich nie je priamo uvedené iné obmedzenie.

§4.6 Travian Team si vyhradzuje právo zmeniť tieto pravidlá bez predchádzajúceho upozornenia.