Chronologické poradie:
Udalosť č. 5: Bitka pri Farsale v r. 48 pr. n. l.
Udalosť č. 3: Bitka pri Aktiu v r. 31 pr. n. l.
Udalosť č. 1: Bitka v Teutoburskom lese v r. 9 n. l.
Udalosť č. 2:...