niečo o učte:
- Narod: Riman
- Počet dedín: 1
- Pop: 350
- Deff armada: dosť
- Off armada: dosť
- Off body: 600
- Deff body 1000
Účet je veľmi dobre rozohraný!