Fórum :: Travian.sk FAQ

Here you can find answers to questions about how the board works. Use the links or search box below to find your way around.

Môžem na fóre hľadať?

Môžete hľadaťť príspevky na základe užívateľského mena, slova(slov) v príspevkoch, alebo v názvoch, podľa dát vo vybraných sekciách

Keď chcete niečo hľadať, kliknite na link "Hľadať" v hornej časti väčšiny stránok.

Môžete prehľadávať ľubovoľnú sekciu, do ktorej máte prístup. Nemôžete prehľadávať privátne sekcie, pokiaľ vám to administrátor neumožní.

Môžem poslať ostatným užívateľom email?

Ano, pokiaľ chcete poslať email niektorému z členov fóra, môžete ho nájsť napríklad v zozname užívateľov, alebo kliknúť na tlačítko Email u hociktorého príspevku užívateľa.

To obvyčajne otvorí stránku, ktorá obsahuje formulár, do ktorého môžete napísať svoju správu. Akonáhle ju dopíšete, kliknite na tlačítko [Odoslať správu] a vaša správa bude odoslaná. Z dôvodu uchovania súkromía neuvidíte v priebehu tohoto procesu email adresáta.

Keď nemôžete nájsť žiadne tlačítko email ani židny link, je pravdepodobne tento systém administrátorom zakázaný alebo si užívateľ nepraje dostávať takéto správy od ostatných užívateľov fóra.

Ďalšou zaujímavou funkciou je možnosť poslať priateľom link na tému, ktorá by ich mohla zaujímať. Pri prehliadaní témy nájdete na stránke link, ktorý vám umožní poslať takéto upozornenie každému, komu chcete. Do linku bude pridané vaše referenčné id, takže keď sa váš priateľ zaregistruje na tomto fóre, pripočíta sa k vašim referenciám, za ktoré môžete byť odmenený.

Registrovaní užívatelia môžu tieť posielať správy ostatným užívateľom fóra pomocou súkromých správ. Pre viac informácií o súkromých správach klinite tu.

Čo sú to súkromné správy?

Keď administrátor povolí používanie súkromných správ, môžu si registrovaní užívatelia navzájom zasielať správy.

Odosielanie súkromných správ

Súkromná správa funguje podobne ako email, ale jej odosielanie a prijímanie je omedzené len na užívateľov registrovaných na tomto fóre. Je možné do nich vkladať vB kód, smajlíky a obrázky.

Odoslať súkromnú správu inému užívateľovi môžete kliknutím na link "Odoslať novú správu" v sekcii súkromných správ vášho ovládacieho panela, alebo kliknutím na tlačítko Odoslať súkromnú správu pri príspevku daného užívateľa.

Keď odošlete správu, máte možnosť uchovať jej kopiu v svojej zložke odoslaných správ.

Zložky súkromých správ

Štandartne vo ve vašom panely existujú dve zložky, prijaté a odoslané správy.

Zložka Prijaté obsahuje všetky nové správy a umožňuje prezerať si všetky prijaté správy, vrátane odosielateľa, dátumu a času odoslania.

Zložka Odoslané obsahuje zoznam odoslaných správ, pokiaľ máte nastavené ukladanie ich kópie.

Môžete si vytvoriť ďalšie zložky pre vaše správy kliknutím na link "upraviť zložky".

Každá zložka je vybavená nástrojom, ktorý umožňuje vybrať správy a presunúť ich do iných zložiek, prípadne ich úplne zmazať. Môžete tiež využiť tlačítko pre preposlanie niekoľkých správ zo zložky niektorému užívateľovi fóra.

Správy je nutné pravidelne mazať, pretože administrátor pravdepodobne neumožní ich neomedzené využívanie a potom je omedzený celkový počet správ vo vašich zložkách. Pokiaľ tento limit prekročíte, nebudete môcť odosielať alebo prijímať nove správy kým neuvoľníte nejaké miesto zmazaním starších správ.

Akonáhle si správu prečítate, máte možnosť na ňu odpovedať alebo ju preposlať niekomu ďalšiemu na fóre. Môžete mať tiež možnosť ju preposlať niekoľkým užívateľom z vašeho zoznamu priateľov.

Sledovanie správ

Keď odošlete novú súkromnú správu, môžete požadovať potvrdenie jej prečítania. To vám umožní overiť, či si adresát správu prehliadol. Zistíte to kliknutím na link Sledovať správy.

Táto stránka je rozdelená na dve časti: nepotvrdené a potvrdené správy.

Sekcia Nepotvrdené doručenie súkromných správ zobrazuje správy odoslané s požiadavkom na potvrdenie, ktoré si ich adresát doteraz neprečítal. Je zobrazovaný tiež čas poslednej aktivity adresáta. Správy v teto sekcii môžu byť zrušené, pokiaľ usúdite, že ich doručenie už nemá význam. Také správy je možné obnoviť, keď vám túto funkciu administrátor umožní používať.

Sekcia Potvrdenie doručenia súkromných správ zobrazuje správy odoslané s požiadavkom na potvrdenie, ktoré si ich adresát už prečítal a odúhlasil zaslanie potvrdenia o prečítaní. Je tiež zobrazovaný čas prečítania správy.

Sledovanie správy môžete ukončiť jej odobraním zo zoznamu.

Keď obdržíte správu s požiadavkou na potvrdenie, môžete, ale nemusíte potvrdenie odoslať.

Ako mám používať zoznam členov?

Zoznam užívateľov obsahuje kompletný zoznam všetkých registrovaných užívateľov tohoto fóra. Užívateľov môžete vidieť zoradených abecedne podľa užívateľkého mena, podľa dátumu registrácie alebo podľa počtu príspevkov.

Zoznam užívateľov má samozrejme implementované vyhľadávanie, ktoré umožňuje rýchle nájdenie užívateľov spĺňajúcich vami zadané kritériá, ako napríklad užívatelia registrovaní za posledný týždeň a podobne.

Ako mám použiť kalendár?

Používanie kalendára je rovnako jednoduché ako používanie celého fóra. Môže tu byť niekoľko kalendárov, jeden môže zobrazovať napríklad narodeniny, iný štátne sviatky a iné udalosti.

V kalendári môžu byť dva typy udalostí: Normálne, jednorázové udalosti a opakujíce sa udalosti.

Normálne udalosti majú nejaký začiatok a koniec daný dátumom a časom.

Opakujíce sa udalosti sa opakujú s danou periódou na základe zadaných parametrov. Napríklad kažký prvý pondelok v mesiaci, každý pondelok, stredu a pod.

Administrátor môže registrovaným uživateľom povoliť pridávať udalosti, ale väčšinou to tak nie je. Podstatnejšie je, že si môžete pridávať vlastné súkromné udalosti, ktoré môžete vidieť len vy.

Narodeniny môžu býť zobrazované, pokiaľ administrátor povolí túto funkciu. Vaše narodeniny budú automaticky zobrazené v kalendári, pokiaľ vyplníte svoj dátum narodenia vo vašom profile. Poznámka: Pokiaľ nevložíte rok narodenia, nebude v kalendári zobrazený váš vek.

Keď vložíte svoj dátum narodenia, bude vaše meno tiež zobrazené na domovskej stránke fóra v deň vašich narodenín.

Čo sú to oznámenia?

Oznámenia sú speciálne správy, ktoré môže vložiť len administrátor. Sú navrhnuté pre jednoduchú jednosmernú komunikáciu s užívateľmi. Keď chcete diskutovať o oznámení, je treba založiť novú tému. Na oznámenie nie je možné odpovedať.

Ako môžem ohodnotiť tému?

Pri prezeraní jednotlivých tém si môžete všimnúť malé menu, ktoré umožňuje "Ohodnotiť tému" podobne ako v škole.

Používanie tejto možnosti je dobrovolné, ale keď si myslíte, že téma má vysokú informačnú hodnotu, môžete jej dáť 5 hviezd, prípadne pokiaľ si myslíte, že téma je len zbytočný blábol, dáte jej jednu hviezdu.

Akonáhle je téme pridelený dostatočný počet takýchto hodnotení, môžete v titulkoch tém vidieť ich priemerné hodntotenie. Toto vám umožní sa rychlejšie orientovať a vybrať si zaujímavé témy na čítanie v prípade, že na fóre je veľa podobných tém.

Čo sú to referencie?

Referencie umožňujú hodnotiť užívateľa podľa novo príchádzajúcich, ktorým poskytol odkaz na toto fórum.

Referencie získáte tak, že použijete váš unikátný referenční link na Forum : : travian.cz & travian.sk vypadajúci nasledovne:

http://forum.travian.cz/index.php?referrerid=0

Vždy, keď bude niekto následovať tento link na Forum :: travian.cz & travian.sk a registruje se, pribudne vám jeden bod k referenciám. Počet referencií si môžete pozrieť vo svojom profile.

Váš administrátor vám poskytne viac informácií o odmenách za referencie. Prosíme, buďte pri prípadnej reklame na fórum Forum :: travian.cz & travian.sk slušní, nerozosielajte žiadný spam a podobne.

Čo je to režim zobrazenia v téme?

Keď čítate niektorú z tém, máte možnosť vybrať si zo štyroch režimov zobrazenia:

    1. Lineárny režim (Najstarší najskôr) - V tomto režime sú príspevky zobrazované chronologicky od najstaršieho po najnovší. Príspevky sú zobrazované jeden pod druhom, takže ich je možné zobraziť veľa odrazu.

    2. Lineárny režim (Novší najskôr) - Taktiež ako predchádzajúca voľba, ibaže opačne. Prvý bude zobrazný najnovší príspevok.

    3. Režim tém - V tomto režime je zobrazovaný strom jednotlivých príspevkov. Je tu možné vidieť vzájomné vzťahy príspevkov a to, na ktorý predchádzajúci príspevok reagujú. Zobrazuje se len jeden vybraný príspevok.

    4. Hybridný režim - Tento režim je kombináciou predchádzajúcich. Je zobrazovaný strom príspekov, ale je zobrazených viac príspevkov zároveň, podobne ako u lineárnych režimov.

Kde nájdem RSS k fóru?

Administrátor môže povoliť používanie RSS. Toto vám umožní prehliadať novo vytvorené témy bez toho, aby ste museli navštíviť fórum . Platí samozrejme pre verejne dostupné sekcie.

Monentálne sú k dispozícii dva formáty, RSS a RSS v2. Nasledujú ich rozdiely:

    RSS 0.91 - Založené na štandard netscape a obsahuje názov a link na tému. http://forum.travian.cz/external.php?type=rss RSS 2.0 - Toto obsahuje názov, autora, dátum a obsah prvného príspevku k téme. http://forum.travian.cz/external.php?type=rss2

Keď vás zaujímá len konkrétna sekcie fóra, je možné k linku pridať ďalší parameter z id sekcie: http://forum.travian.cz/external.php?type=rss2&forumids=123

Keď chcete získať údaje z viacerých sekcií, oddelte ich id čiarkami.

Hľadaj v FAQ

Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

Select an option here to specify how you would like your search query to be treated. 'Any words' will return the most numerous but possibly least relevant results, while 'Complete phrase' will return only results that contain exactly what you are searching for.