Fórum :: Travian.sk FAQ

Here you can find answers to questions about how the board works. Use the links or search box below to find your way around.

Sú tu nejaké špeciálne znaky a tagy, ktoré môžem použiť vo svojich príspevkoch?

V prevažnej väčšine vašich príspevkov na fóre si pravdepodobne vystačíte s čistým textom, ale pokiaľ budete niekedy chcieť nejaký text zvýrazniť (tučný text, kurzíva a pod.), existují zpôsoby ako toho dosiahnúť.

V závislosti na pravidlách a konfigurácií fóra môžete pre tento účel použiť HTML tagy. Väčšina administrátorov vám ale z pochopitelných dôvodov HTML používat nepovolí. Preto sú tu k dizpozícii tagy vB kódu, ktoré vám umožnia použiť bežné textové efekty. vB kód je velmi jednoducho použitelný a nemôže na rozdiel od HTML poškodit vzhľad webu.

Taktiež si môžete zistiť, či administrátor povolil používánie smajlíkov, čo sú malé ikony vyjadrujúce emócie, a kódu [img], ktorý umožňuje do správ vkladať obrázky.

Pokiaľ vás zaujímajú ďaľšie informácie o vB kódu, kliknite tu

Čo je to upozorňovanie emailom?

Keď založíte novú tému, alebo odpoviete na existujúcu, môžete byť upozornený emailom na ďalšie príspevky k téme. Samozrejme, taktiež je možné sledovať témy, do ktorých ste neprispeli.Stačí zvoliť "Sledovať túto tému" v nástroji nastavenie tém.

Keď už nechcete dostávať emaily, je možné podobným postupom zrušiť sledované témy. Stačí použiť "Nesledovať ďalej túto tému", prípadne upraviť svoj príspevok a zrušiť voľbu sledovanie. Môžete použiť aj svoj ovládací panel.

Upozornenie emailom môžu dostávať iba registrovaní užívatelia fóra. Nastaviť štandardné chovanie je možné v ovládacom panely

Upozorňovanie emailom nájdete tiež ako 'Sledovanie tém'.

Čo sú smajlíci?

Smajlíci sú malé ikony, ktoré môžete vkladať do správ a príspevkov, aby ste vyjadrili svoje emócie ako napr. úsmev, rozpaky a podobne. Napríklad kedď napíšete sarkastickú poznámku, miesto textu "toto je vtip" vložíte smajlíka "žmurknutie".

Keď používáte email, prípadne internetový chat, pravdepodobne poznáte smajlíky v ich textovej podobe. Isté všeobecne známé kombinácie znakov sú považované za smajlíky. Napríkla :) bude interpretovaný ako usmievajúca sa tvár. Pre správnu interpretáciu nakloňte hlavu doľava a pozrite sa na text. Vidíte, že reprezentuje dve oči a usmievajúce sa ústa. Fórum tieto kombinácie prekonvertuje do grafickej podoby.

Keď chcete vidieť kompletný zoznam smajlíkov aktuálne používaných na fóre, kliknite sem.

.

Občas sa môže stať, že nechcete text interpretovať ako smajlíka. Vtedy je možné použiť voľbu "Nezobrazovať smajlíky v textu" pri vkladaní nového príspevku.

Tlačítka s tagmi a klikateľní smajlíci

Tieto nástroje vám umožňujú rýchle a ľahko vkladať vb kód do príspevkov a správ. Na ich použitie jednoducho kliknite na zodpovedajúce tlačítko alebo vyberte zo zoznamu a vloží saevB kód.

Sú tu k dispozícii tri režimy: základný, štandartný a rozšírený.

Pri používaní základného režimu nie sú k dispozícii žiadne tlačítka s vB kódmi. Musíte ich napísať ručne priamo do textu.

Pri používaní štandartného režimu vyberte text, ktorý chcete modifikovať a následne tlačítko. To uzatvorí vybraný text do vB kódu, ktorý ste vybrali. Použitie tlačítka bez vybraného textu vloží tag na aktuálnu pozíciu kurzoru. Následne môžete vpísať svoj text.

Pri používaní štandartného režimu vyberte text, ktorý chcete modifikovať a následne tlačítko. To uzatvorí vybraný text do vB kódu, ktorý ste vybrali. Použitie tlačítka bez vybraného textu vloží tag na aktuálnu pozíciu kurzoru. Následne môžete vpísať svoj text.

Pri používaní rozšířeného režimu vyvolá stisknutie tlačítka modifikáciu ľubovolného práve vybraného textu. Tomuto režimu se hovorí WYSIWYG (What You See Is What You Get), pretože finálny výsledok bude vypadať presne tak, ako ho vidíte pri editácii. Kliknutie na tlačítko bez označenia textu nemá žiadny efekt.

Pre použitie klikateľných smajlíkov jednoducho kliknite na smajlíka, ktorého chcete vložiť do správy, alebo kliknite na link Zobraziť všetkých smajlíkov (pokiaľ je k dispozícii) k zobrazeniu všetkých dostupných smajlíkov.

Ako vytvorím voľbu v hlasovaniach?

Určite ste si už všimli, že v niektorých témach máte možnosť hlasovať. Tieto témy sa volajú hlasovanie a tu je návod ako ich vytvoriť:

Vytváranie nového hlasovania

Pri zakladaní novej témy môže býť jednou z volieb "Vytvoriť hlasovanie".

Táto funkcia vám umožňuje položiť otázku a vybrať niekoľko variánt odpovedí. Keď sa ostatní uživatelia zapoja do hlasovania a vyberú jednu z odpovedí, zobrazia sa im aktuálne výsledky.

Príklad hlasovania:

    Aká je vaša obľúbená farva ?

  • 1. Červená
  • 2. Modrá
  • 3. Žltá
  • 4. Zelená
  • 5. Ružová so žltými bodkami

K vytvoreniu hlasovania založte novú tému, zašktnite "Áno, pridať hlasovanie k tejto téme" v spodnej časti stránky a zvoľte, koľko odpovedí má vaše hlasovanie mať.

Akonáhle tému odešlete, budete premerovaní na stránku pre vytvorenie hlasovania, kde môžete zadať otázku a jednotlivé odpovede.

Ďalšou možnosťou je určiť časový limit, počas ktorého bude možné hlasovať. Napríklad obmedzenie na jeden týždeň.

Hlasovanie a zobrazovánie výsledkov

Keď chcete hlasovať, jednoducho vyberte voľbu ktorá vám vyhovuje, a kliknite na tlačítko [Hlasovat]. Aktuálne výsledky si môžete prezrieť ešte pred hlasovaním kliknutím na "Zobrazit výsledky". Hlasovanie je čisto dobrovoľná záležitosť. Môžete si vybrať ľubovoľnú možnosť, niekedy je možné vybrať si i viac možností alebo nemusíte hlasovať vôbec.

Keď však jednu zvolíte, už sa nedá vrátiť späť, preto vyberajte uvážlivo.

Čo sú to prílohy?

Administrátor vám môže povoliť používar prílohy, ktoré umožňujú pripojiť súbory k vašim príspevkom. Môžu to býť obrázky, textové dokumenty, archívy a podobne. Sú tu samozrejme limity omedzujúce maximálnu veľkosť príloh, aby ste fórum nepoužívali ako ďalší disk vášho počítača.

Pre pripojenie súboru k príspevku jednoducho kliknite na tlačítko 'Prílohy' v dolnej časti stránky pri editácii a vyberte prílohu na svojom disku.

Priložené môžu býť iba vybrané typy súborov. Tu sú povolené prípony súborov pre toto fórum: .

Príloha sa po nahraní zobrazí v hornej časti vašeho príspevku. Keď chcete vidieť jej obsah (pokiaľ už nie je zobrazený), kliknite na link vedľa ikony prílohy .

Čo sú ikony príspevku?

Administrátor môže povoliť používnie ikon pre nové témy, príspevky a súkromné správy. Ikony umožňujú lepšie vystihnúť obsah alebo formu príspevku. Keď žiadne ikony nevidíte a nemôžete žiadne pridať pri písaní správ, tak ich administrátor nedovolil používať.

Môžem upravovať vlastné príspevky?

Keď si už registrovaný, môžeš, v závislosti na nastavení administrátora, svoje príspevky upravovaťť a mazaťť. Možnosťť úpravy príspevku môže byť časovo obmedzená.

Keď chcete svoje príspevky upravovať alebo mazaťť, kliknite na tlačítko pri príspevku, ktorý chcete upraviťť. Keď je váš príspevok prvý v téme, tak jeho zmazanie môže mať za následok zmazanie celej témy. Po vašich úpravách môže byť ostatným zobrazená poznámka, že bol príspekov upravený. Táto poznámka sa nezobrazí, pokiaľ váš príspevok upraví administrátori alebo moderátori.

Kto sú moderátori?

Moderátorii dohliadajú na špecifické sekcie fóra. Môžu upravovať a mazať príspevky, presúvaťť témy a robiťť veľa ďaľších operácií. Staťť sa moderátorom na fóre je väčsinou ohodnotením užívateľových znalostí, vedomostí a schopností pomáhaťť ostatným v oblasti, ktorú moderuje. Nie je to práca ničím zábavná, vyžaduje mnoho trpezlivosti, času a niekedy i peňazí.

Prečo sú niektoré slová v mojom príspevku zmazané?

Niektoré slová môžu byť administrátorom cenzurované. Pokiaľ váš príspevok obsahuje nejaké nevhodné slová, budú nahradené týmto: ****.

Rovnaké slová sú cenzurované všetkým užívateľom a jednoducho sa nahradia tieto nevhodné slová. Nie je v tom žiadna inteligencia.

Hľadaj v FAQ

Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

Select an option here to specify how you would like your search query to be treated. 'Any words' will return the most numerous but possibly least relevant results, while 'Complete phrase' will return only results that contain exactly what you are searching for.