výpravy sa generujú okolo hlavnej dediny a okolo všetkých dedín, v ktorých máš hrdinský dvor. Ak chceš, aby sa ti prestali generovať výpravy v okolí prvej dediny, musíš v nej hrdinsky dvor zbúrať.