Každý z vás sa iste stretol s príspevkom, ktorý porušuje niektoré z pravidiel diskusných fór (či už je to všadeprítomný spam, správa, ktorá prekračuje hranice flame, osobné invektíva apod.) a keďže aj my, moderátori, sa síce snažíme držať tieto fóra čisté od takýchto príspevkov, predsa len nemôžeme byť vždy všade. Preto je pre vás, ktorým záleží na obsahu fór, pripravená malá pomôcka. Tou je tlačítko "Hlásiť príspevok".

Toto tlačítko má formu malého trojúholníka vľavo dole v profile pri každom príspevku (viď. obrázok)Jeho použitie je jednoduché, klikneš na neho, otvorí sa ti nová stránka, kde uvedieš dôvod hlásenia a odošleš. O zvyšok sa postará niektorý z moderátorov.

Pamätaj:
1. Nezneužívaj, v prípade úmyselného zneužitia môžeš byť potrestaný ty.
2. Vždy uveď presný dôvod, ale buď stručný. Stačí napísať "spam", netreba rozoberať detaily.
3. V prípade, že je viac príspevkov v téme alebo celá téma vhodná na nahlásenie, stačí keď nahlásiš jeden príspevok a do správy pre modov uvedieš "Celá téma - spam", prípadne "viac príspevkov - spam" apod.
4. Používaj tlačítko "Hlásiť príspevok", nezahlcuj modov súkromnými správami.


Ďakujeme.