1. Keď mám viac ako 50 (v mojom prípade) prichádzajúcich resp. odchádzajúcich jednotiek, rozloží to tieto prichádzajúce/odchádzajúce jednotky na viacero strán. Keď sa potom chcem dostať na ďalšiu stranu, musím kliknúť na "zobraziť všetko", až potom mi to dá ponuku na prekliknutie sa na ďalšie strany. No a práve toto je podľa mňa vrcholne otravné. Prečo mám klikať absolútne zbytočné tlačidlo, keď tu môže byť rovno možnosť prekliknúť sa na ďalšie strany.

Môj návrh: zrušiť zbytočné tlačidlo "zobraziť všetko" a dať tam rovno kliknuteľné odkazy na jednotlivé strany alebo zrušiť strany celkovo a nechať všetky prichádzajúce a odchádzajúce jednotky na jednej strane.


2. Pri útokoch vo FL mi ukazuje ikonku, či na daný cieľ ide odo mňa nejaký útok. Uvítal by som možnosť kliknúť na túto ikonku, čo by mi zobrazilo len útoky idúce z vybranej dediny na daný cieľ. Osobne sa snažím čistiť si FL a zamedzovať zbytočným stratám - posielam barany na natarky, kde sa postavia hradby, katujem kasárne a stajne v dedinách, kde sa trénujú vojaci. Okrem toho na dediny, pri ktorých som mal pri poslednom útoku straty neútočím, kým jedným z vyššie uvedených spôsobov problém neeliminujem. Tu však vzniká problém, lebo keď si otvorím FL a vidím, že na nejakú dedinu, kde som mal straty, ide útok, neviem, či je to lúpež poslaná ešte predtým, ako som tam mal prvýkrát straty alebo útok s baranmi či katmi. Problém je to najmä pri katoch, keďže posielať viac útokov s katmi na farmu znamená riskovať poškodenia surovinových polí či skladov alebo sýpok. Avšak, hľadať útoky na konkrétnu dedinu medzi stovkami odchádzajúcich útokov z FL sa asi nikomu nechce.